Maatschappelijke betrokkenheid

Volta | executive consultants draagt graag bij aan een goed functionerende maatschappij. Wij gaan bewust om met de talenten van onze medewerkers. Wij gebruiken zo veel als mogelijk duurzame materialen. En in hun vrije tijd zetten onze partners en consultants hun talenten belangeloos in voor bestuurlijke en maatschappelijke functies.

Daarnaast kiezen wij ieder jaar een doel waaraan wij een percentage van ons nettoresultaat schenken.