Anke Noorts

Anke Noorts

Leiders, leidt!

Deze overtuiging geeft in essentie weer hoe Anke naar haar vakgebied, assessments en leadership development kijkt.
Ze is een business psycholoog met een scherp oog voor de kwaliteiten van mensen in hun professionele omgeving. Altijd helder in haar observaties, constructief en betrokken.
Ook wanneer zij een advies geeft dat niet positief is. De meerwaarde van een duidelijke stellingname klinkt door in haar eigen benadering die de confrontatie niet schuwt en het conflict weet te neutraliseren.
Zij heeft meer dan 20 jaar ervaring in het inrichten en uitvoeren van assessments. Zij ziet snel wat nodig is. In 2016 is dat naar haar overtuiging vooral leiderschap waarin leiders leiden (wellicht soms ook lijden, but that comes with the job.)
Dat wil zeggen stelling nemen, weten wanneer het zoeken naar consensus geen meerwaarde meer oplevert, knopen doorhakken en impopulaire beslissingen durven nemen. Tegen de stroom in durven zwemmen.
De trend naar toenemend wantrouwen ten aanzien van wat er gebeurt aan de top maakt nodig dat leiders zich committeren aan hun uitspraken en moed en doorzettingsvermogen tonen.
Die top heeft brede schouders nodig en een fors incasseringsvermogen. Vertrouwen en respect moeten verdiend worden.

Een eenmaal beschadigd vertrouwen is moeilijk te herstellen. Voorleven van wat er verlangd wordt van medewerkers is van groot belang.
Zijn dit nieuwe inzichten? Nee. Wordt er naar gehandeld ? Ernstig genoeg is het antwoord op deze vraag te vaak ook nee.
Als een stevige gesprekspartner van leiders in uiteenlopende gebieden van international business voert zij gesprekken vanuit de overtuiging dat iedereen zijn of haar eigen waardevolle bijdrage kan leveren, maar deze niet altijd aansluit op wat de organisatie nodig heeft. Daar weet zij vanuit een positief kritische benadering de vinger op te leggen.
Is het leuk om met haar te verkeren? Voor wie houdt van dynamische en stimulerende gesprekken met een dosis humor waarin het relativeren van de eigen belangrijkheid een element is wel. Wie verwacht een bevestiging van zijn of haar eigen inzichten te krijgen kan nog wel eens verbaasd zijn.
Hoe komt ze aan haar bevindingen? Veel (internationale) ervaring, voortbouwend op de studie psychologie, kennis van een groot aantal verschillende en elkaar aanvullende methodieken, talenkennis en vooral een diepgewortelde overtuiging dat mensen het verschil maken. Nog steeds.
Wat inspireert haar buiten haar werk? Muziek (klassiek om naar te luisteren, jazz/blues om zelf te zingen), natuur, moderne architectuur en thrillers, psycho thrillers.