Erik van Wijk

Erik van Wijk

“Alles wat een bestuurder doet, heeft impact”

De invloed die een bestuurder op de gang van zaken en het succes van een organisatie heeft, wordt zowel overschat als onderschat.

Overschat, omdat een organisatie vaak heel krachtig en weerbaar is en vele processen gewoon goed door blijken te lopen als de top tijdelijk disfunctioneert of slecht bemand is. Juist in dit soort omstandigheden kan er onverwacht veel creativiteit vrij komen vanuit tweede en lagere echelons en toont de onderneming haar werkelijke veerkracht.

Onderschat, omdat er, méér dan de bestuurder vaak zelf beseft, wordt gekeken naar het gedrag en de signalen die de bestuurder (impliciet) afgeeft. Incongruentie en gebrek aan transparantie in beleid(suitspraken), maar ook onvoorspelbaar en grillig gedrag kan dodelijk zijn voor het vertrouwen in directie of bestuur.

Het is eenzaam aan de top. Je staat volop in de schijnwerpers en er is niemand op wie je echt terug kunt vallen. Alles wat je zegt, elke twijfel die je uit, wordt uitvergroot en heeft gevolgen. Hoe moet je omgaan met al die verschillende verwachtingen en interpretaties?

Dat vereist heel wat ervaring, wijsheid en authenticiteit én veel veerkracht, zelfreflectie en … humor. Die ervaring vergt vlieguren, de andere aspecten persoonlijkheidsontwikkeling.

En daarbij kan een ervaren en betrokken bestuurspsycholoog als coach, of simpel als sparringpartner, érg nuttig zijn.