Jürgen Hell

Jürgen Hell

Teamwork is mijn favoriete onderwerp. Dat het niet zo simpel is om de succesformule voor een team te vinden, maakt het voor mij juist boeiend om teams te begeleiden. Een verzameling briljante mensen maakt nog geen succesvol team. Voor een top-team is meer nodig dan alleen maar toppers. Een excellent managementteam is in staat om focus aan te brengen, om een organisatie zo in te richten dat doelen bereikt worden en dat het nog plezierig werken is ook. Voor de leider is het verleidelijk om mensen te selecteren waarmee zij/hij het goed kan vinden. Alleen: wat is de meerwaarde van een team van puur gelijk gestemden? Een goed managementteam bestaat niet uit klonen van de leider, maar is samengesteld uit een diversiteit aan kwaliteiten en dus ook verschillende karakters. Dat brengt meteen een zekere spanning met zich mee. Het is precies deze spanning die een team tot bijzondere prestaties kan brengen. Mits de tegenpolen elkaar op waarde leren schatten en op elkaar durven te vertrouwen. Ontdekken wat ieder teamlid ten diepste drijft, wat men zelf te bieden heeft en kan ontvangen van de ander, is een belangrijke stap in teamontwikkeling.

Ook belangrijk is het doorbreken van dysfunctionele patronen die zich hebben vastgezet. Neem het jager-haas-patroon: een resultaatgedreven leider die zijn mensen steeds fanatieker ter verantwoording roept voor hun resultaten, waardoor zij zich steeds meer gaan ‘drukken’. Of het promotie-preventie-patroon: de enthousiaste ondernemer die kansen ziet en wil groeien, terwijl zijn controller de risico’s onderkent en wil beheersen. In een team is het de kunst om te bouwen op ieders kwaliteiten, en daarbij de tegenstellingen niet te willen vermijden maar juist aan te gaan. Want meestal gaat het hier om productieve polariteiten: schijnbaar tegenstrijdige ideeën of stijlen die beiden nodig zijn om vooral verder te komen. Inademen en uitademen gaan ook moeilijk tegelijkertijd, maar om te leven moet het allebei.