Koen Verhoeven

Koen Verhoeven

De ervaring heeft mij geleerd dat een van de belangrijkste succesfactoren van een leider is het vermogen anderen te laten excelleren. Hoe capabel de leider zelf ook is, hij kan niet zonder zijn mensen, en zal in hen moeten investeren om er het maximale uit te halen. Niet zelden is er een onbalans tussen de tijd die leiders besteden aan het zelf aangaan van uitdagingen en het faciliteren van anderen daarin. Dit lijkt te maken te hebben met het vertrouwen in zichzelf versus het (gebrek aan) vertrouwen in anderen. Wat dit vertrouwen vooral in de weg staat, is het gebrek aan inzicht in zijn mensen, hun kwaliteiten, drijfveren en ambities.

Een eveneens toepasselijke quote zou dus kunnen zijn: ‘Leiders, ken uw mensen.’ Het is daarom dat ik leiders probeer te stimuleren hun mensen echt te leren kennen, om ze zo op het juiste moment, op de juiste wijze en voor de juiste dingen te prikkelen, en beperkende factoren voor ontwikkeling te identificeren. Een handig instrument hiervoor is de ontwikkelingspijplijn. Zij die hierin het goede voorbeeld geven, kunnen anderen laten excelleren, durven te delegeren, weten hoe te motiveren, inspireren en engageren, regelen hun opvolging en scheppen de voorwaarden om anderen en zichzelf naar een hoger niveau te tillen. En daar gaat het uiteindelijk om.