Mattyn van Lier

Mattyn van Lier

Het afronden van op zich interessante universitaire studies in recht en HR strategie zijn een mooie basis voor het vak maar maken mij zeker niet alleen tot de consultant die ik ben. Net zoals bij onze opdrachtgevers blijkt opleiding dikwijls een toevallige basis te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat waarden, normen, ambitie en drijfveren bepalen wat voor type manager je wordt en in mijn geval, wat voor type consultant ik ben.

De studie van arbeidsrecht werd ingegeven omdat het mij in hoge mate boeit hoe mensen hun persoonlijke ideeën en contacten in recht trachten te vatten. Dikwijls lukt dat, maar heel dikwijls ontstaat later toch discussie over de interpretatie van de gemaakte afspraken. Dit heeft alles te maken met de ideeën achter hetgeen men wilde vastleggen. De menselijke kant is in recht nauwelijks te vatten. Het is daarom dat ik mijn aandachtsveld verlegde naar HR, om beter zicht te krijgen op de menselijke drijfveren.

De combinatie van recht en strategische HR maakt dat ik een scherp oog heb ontwikkeld voor feiten en emotie, twee zaken die bij opdrachten ook steeds spelen. Mijn persoonlijke drijfveer daarbij is die twee zaken in balans te brengen, waarbij ik graag eerst goed analyseer en me verdiep in feiten en omstandigheden, om vervolgens met een voldragen advies te komen.