Renée Hodzelmans

Renée Hodzelmans

Consultancy is een bijzonder vak. Als objectieve buitenstaander is het de kunst om jezelf in korte tijd zodanig te verdiepen in een organisatie, dat jij uiteindelijk kan
doorgronden wat er nodig is om deze soepeler en effectiever te laten functioneren. Bij Volta gaat onze volledige aandacht uit naar de mensen binnen zo’n organisatie, want zij
maken de organisatie tot wat die is. Alleen zij kunnen deze beter laten functioneren, ieder vanuit zijn eigen kracht maar meer nog: als team.

In mijn functie als Executive Research Consultant stel ik mijzelf dan ook voortdurend de vraag welke persoon het best tot zijn of haar recht komt binnen een bepaald team. Op
zoek gaan naar iemand met de juiste kwalificaties en ervaring is voor de hand liggend, maar een nog betere en duurzamere manier is om daarnaast ook te zoeken naar de
juiste persoonlijkheid, drijfveren en match met de organisatie. Op die manier kunnen er bij de opdrachtgever optimale resultaten worden bereikt terwijl er ten volle recht wordt
gedaan aan de talenten, wensen en ambities van ieder individu.

Door mijn brede achtergrond in zowel gezondheidszorg- als arbeids- en organisatiepsychologie heb ik het vermogen ontwikkeld om mensen binnen korte tijd op
waarde te schatten. Dit vermogen neem ik graag mee in mijn werk. Inzichten baseer ik het liefst op een combinatie van wetenschappelijke kennis en mensenkennis. Omdat
een mens echter nooit uitgeleerd is, kijk ik uit naar alle mooie cases die nog mijn kant op gaan komen!

Renée Hodzelmans
executive research consultant
Alle partners