Adelante – Lid Raad van Toezicht

 • Limburg

Adelante

Wat houdt de rol in?

Als toezichthouder, met de portefeuille onderwijs, zie je toe op naleving van beleid en strategie van Adelante en het functioneren van de Raad van Bestuur in algemene zin, en adviseer je over thema’s die op het snijvlak (speciaal)onderwijs-begeleiding-zorg liggen.

Over Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten. Zij beloven het beste uit zichzelf en de cliënten te halen op de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken. Opleiding, onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding zijn ondergebracht binnen het op centraal niveau gepositioneerde kenniscentrum. De kernwaarden van Adelante zijn: Samen, Expert en Grensverleggend. Zie voor meer informatie, jaarverslagen en jaarrekeningen de site van Adelante www.adelante-zorggroep.nlWat zoeken we in jou?
De algemene profieleisen voor een lid raad van toezicht van Adelante zijn:

 • affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid en de strategie van de stichting en het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 • een breed netwerk binnen relevante stakeholders;
 • academisch denkniveau;
 • voldoende beschikbaarheid.

Specifiek

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht is Adelante op zoek naar een kandidaat met de volgende signatuur:

 • Ervaren onderwijsbestuurder in het basis-/voortgezet onderwijs, affiniteit met speciaal onderwijs.
 • Op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de onderwijswereld, kennis van financieringsstructuren, in staat om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan thema’s die op het snijvlak onderwijs-begeleiding-zorg liggen.
 • Ervaring als commissaris is een pré, bestuurlijke ervaring een must.
 • Affiniteit met de zorg; begrijpt de dynamieken, uitdagingen en problematieken die de sector kenmerken, heeft een op ervaring gebaseerde intuïtie voor ontwikkelingen in het speciale onderwijsveld, kan deze vertalen naar kansen voor Adelante (bijv. samenwerkingsverbanden) en begrijpt welke impact dit heeft voor medewerkers en de cultuur binnen de organisatie.

Van leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorg- en onderwijsfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.