GD Group – Lid Raad van Commissarissen

 • Overal

Gezondheidsdienst voor Dieren

Voor de GD Group B.V. zijn wij op zoek naar een lid Raad van Commissarissen. Voor de GD Group is het structuurregime van toepassing.

De Raad van Commissarissen van de GD Group houdt toezicht op de holding en alle directe en indirecte dochtermaatschappijen en hun ondernemingen. De Raad bestaat in de regel uit 4 commissarissen en fungeert in deze als collegiaal orgaan van de vennootschap en is samengesteld op basis van expertise en complementariteit.Het profiel: lid Raad van Commissarissen

Voor deze functie als lid Raad van Commissarissen bij de GD Group zijn wij op zoek naar iemand met de volgende ervaring en eigenschappen.

Ervaring:

 • Ruime ervaring in het bedrijfsleven op senior managementposities.
 • Uitgebreide ervaring met het leiden/begeleiden van complexe veranderingsprocessen.
 • Ervaring met internationalisatie en schaalvergroting (overnames en/of fusies, deelnemingen en/of joint ventures).
 • Kennis van en ervaring met stakeholdermanagement en positioneringsvraagstukken.
 • Kennis op het gebied van strategisch personeelsbeleid en management development.

Eigenschappen:

 • Gezaghebbend, wijs, inspirerend.
 • Onafhankelijk (feitelijk en mentaal), rechte rug.
 • Bindend vermogen, positieve instelling, gevoel voor humor.
 • Integer, betrouwbaar, sterk normbesef.
 • In staat emoties en subtiliteiten te verstaan en te vertalen.
 • Kritisch, gestructureerd en analytisch.
 • Strategische denker, maar met een oplossingsgerichte inslag.
 • Ondersteunende én eisen stellende sparringpartner voor de directie.

De RvC vergadert regulier vijfmaal per jaar waarvan eenmalig een tweedaagse ‘hei sessie’. Daarnaast vindt een- of tweemaal per jaar een gestructureerd overleg plaats met de aandeelhouder (het stichtingsbestuur) en de Ondernemingsraad (Art. 24 overleg). Tevens kan de commissaris op zijn of haar specifieke kennisgebied door de directie gevraagd worden als klankbord.

Voor kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek is er een uitgebreid functieprofiel beschikbaar.