GroentenFruit Huis – Voorzitter bestuur

GroentenFruit Huis

Voor GroentenFruit huis zijn wij op zoek naar een voorzitter bestuur.

De positie
De voorzitter van het bestuur regisseert en begeleidt het proces waarin het bestuur op ‘armlengte afstand’ toezicht houdt op het functioneren van de directie en de werkorganisatie. Het typische proces van stimuleren, klankborden, goedkeuren en waar nodig bijsturen van de directie en daarmee indirect de werkorganisatie. De voorzitter bewaakt dit proces en zorgt dat het bestuur op een effectieve wijze haar rol kan invullen.

De voorzitter is de linking pin in de wisselwerking tussen bestuur en directie/werkorganisatie. Om aan deze rol invulling te geven, voert de voorzitter –naast geregeld informeel contact–ook een twee wekelijks voortgangsoverleg met de directie en de bestuurssecretaris. De voorzitter wordt dan –op hoofdlijnen–geïnformeerd over de ontwikkelingen op de verschillende dossiers en bereidt samen met de directie de vergaderingen van het bestuur voor.

In de externe contacten ondersteunt de voorzitter de directie bij de belangenbehartiging door het aanwenden van zijn/haar netwerk en het onderhouden van informele contacten met overheden, politici, bedrijven en kennisinstituten. Het is daarbij goed denkbaar dat de voorzitter op het thema van gezondheid en/of duurzaamheidsinitiatieven een meer initiërende en voorwaardenscheppende rol speelt. Uiteraard altijd in een hechte wisselwerking met de directie.Het profiel
Voor deze rol zoekt GroentenFruit Huis een ervaren bestuurder met –bij voorkeur– een relevant netwerk in duurzaamheid en/of gezondheid en een passie voor de food & agro-sector. Een buitenstaander als het gaat om de groenten- en fruitsector, die ook een verfrissende blik op uitdagingen in de keten kan werpen. Een strateeg die altijd het grotere belang van een sterke en bloeiende keten voor ogen houdt en tegelijkertijd de belangen van zowel de grote als de kleinere leden begrijpt. Iemand die partijen tot elkaar kan brengen, makkelijk verbinding maakt en reeds beschikt over een relevant netwerk. Tegelijkertijd toegankelijk in het contact en beschikkend over een natuurlijk gezag en overwicht. De voorzitter weet zaken voor elkaar te krijgen door een combinatie van diplomatieke vaardigheden, enthousiasme en vasthoudendheid. Als de situatie daarom vraagt, zal de voorzitter zich echter ook daadkrachtig tonen en zorgen dat de besluiten in het belang van GroentenFruit Huis ook daadwerkelijk genomen worden.

De ideaaltypische voorzitter (m/v) is:

  • Een ervaren bestuurder; bij voorkeur uit het grotere (internationale) bedrijfsleven en gewend op landelijk en internationaal niveau te opereren en ervaring heeft met lobbywerk in het Haagse en Brusselse circuit. Dan wel een oud-politicus/oud-bewindspersoon met een goed gevoel voor de noden van het bedrijfsleven.
  • Een netwerker met relevante contacten in overheid en politiek en die bij voorkeur ook de verbinding kan leggen met duurzaamheidsinitiatieven en gezondheid.
  • Bij voorkeur bekend met handelsdynamiek (import/export) en/of de werking van (internationale) ketens.
  • Onafhankelijk ingesteld met een open en transparante bestuursstijl en is in staat slagvaardig te functioneren in een complexe netwerk omgeving.
  • Een verbindend persoon gericht op samenwerking met een goed ontwikkeld gevoel voor verhoudingen, belangen van stakeholders en intermenselijke dynamiek.

Voor de rol van voorzitter wordt gedacht aan een tijdsbeslag van circa 1 dagdeel per week met daarbij de mogelijkheid om dit tijdsbeslag op te schalen naar 1 dag per week als de situatie daarom vraagt
 
Over GroentenFruit Huis
GroentenFruit Huis is de brancheorganisatie voor de afzetketen van groentenen fruit. De 335 leden van de vereniging GroentenFruit Huis zijn: telersverenigingen, importeurs, exporteurs en binnenlandse groothandel met inbegrip van snijderijen. GroentenFruit Huis is zes jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen de verenigingen DPA(telersverenigingen)en Frugi Venta(importeurs, exporteurs en groothandel). De kerntaak van GroentenFruit Huis is het behartigen van belangen van de aangesloten ondernemingen op nationaal en internationaal niveau. Daarnaast fungeert GroentenFruit Huis op diverse gebieden als kenniscentrum voor haar leden en sluit namens de leden convenanten en overeenkomsten.

Een meer uitgebreid profiel wordt verstrekt aan kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.