HAS Hogeschool – Clusterdirecteur Leefomgeving & Natuur

HAS Hogeschool

Onderwijs positioneren, verbinden en affiniteit met het marktveld leefomgeving & natuur. Drie termen die deze nieuwe functie bij de HAS Hogeschool omschrijven.

De functie: clusterdirecteur Leefomgeving & natuur

De tweehoofdige clusterdirectie Leefomgeving en Natuur geeft binnen collegiale verhoudingen leiding aan alle primaire en secundaire processen in het cluster. Daarbij hebben beide directeuren een eigen portefeuille waar ze primair verantwoordelijk zijn voor marktontwikkeling, organisatie, budgettering en personeelszaken. De clusterdirectie Leefomgeving en Natuur rapporteert gezamenlijk aan het college van bestuur (CvB) en maakt deel uit van het strategisch overleg op directie/CvB-niveau zoals dat plaats vindt binnen de hogeschool.

De portefeuille voor de nieuwe clusterdirecteur Leefomgeving en Natuur strekt zich in ieder geval uit naar:

  • Onderwijs
  • Personeelsbeleid
  • De al benoemde directeur zal de portefeuilles Kennistransfer en Financiën krijgen. De overige portefeuilles, te weten praktijkonderzoek, internationalisering, marketing & communicatie, liason naar cluster New Business Development en bedrijfsvoering, zullen na de benoeming door de beide directeuren worden verdeeld.

Belangrijkste resultaatgebieden:

Onderwijsuitvoering. De clusterdirecteur Leefomgeving en Natuur is verantwoordelijk voor de toelating en begeleiding van studenten, voor het onderwijs en het toekennen van studieresultaten en eindkwalificaties.
Onderwijsbeleid. De clusterdirecteur Leefomgeving en Natuur geeft vorm en inhoud aan het beleid, is op de hoogte van ontwikkelingen in de markt en integreert het onderwijsbeleid met alle andere relevante beleidsaspecten in HAS Hogeschool.
Het versterken en uitbouwen van de externe zichtbaarheid en reputatie van HAS Leefomgeving & Natuur. Actief zijn in de relevante netwerken en overlegorganen.
Bijdragen aan de strategieontwikkeling en de realisatie van doelstellingen op HAS-niveau.
De komende tijd is er een aantal opgaven die de aandacht van de clusterdirectie gaan vragen, zoals de vorming van het cluster als zodanig, het managen van de sterke groei bij de opleiding Toegepaste Biologie en tegelijkertijd de uitdaging die ligt bij de opleiding Geo Media & Design met het goed neerzetten van deze opleiding in de markt.

Over HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét hoger beroepsopleidingen expertisecentrum in Zuid-Nederland in het domein van agro, food en leefomgeving. Vanuit de vestigingen in Den Bosch en Venlo verzorgt de HAS met ruim 450 medewerkers het onderwijs voor bijna 4.000 voltijds studenten en worden ruim 500 opdrachtgevers en 600 cursisten bediend bij HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen. In ruim 70 jaar historie, heeft de Hogeschool zich sterk verankerd in Zuid-Nederland en heeft het een uitstekende reputatie opgebouwd onder bedrijven.

In het onderwijs van de HAS zijn het vraagstuk van het bedrijf én de leerbehoefte van de student leidend. Studenten en afgestudeerden zijn daardoor in staat hun kennis en kunde om te zetten in maatschappelijke en commerciële toepassingen. Door het bedrijfsleven, studenten en medewerkers constant actief te betrekken bij het studieproces blijft het curriculum relevant en worden er innovaties gedaan die ertoe doen – Real life innovative solutions.Profiel: wat breng je mee?

De ideale kandidaat is een people manager die, samen mijn zijn collega, de groei en verdere ontwikkeling van het cluster in goede banen kan leiden.

Kennis en ervaring

  • Kennis en ervaring in het (internationale) marktveld van leefomgeving & natuur. Affiniteit met het marktveld agri en food in relatie tot leefomgeving & natuur: denk hierbij aan maatschappelijke onderwerpen als klimaatverandering, biodiversiteit, duurzaamheid.
  • Aantoonbare ervaring in het onderwijs.
  • Affiniteit en ervaring met positioneren van het onderwijs in de markt.
  • Academisch werk- en denkniveau.
  • Strategische plannen om kunnen zetten naar de praktijk.
  •  Stevige, onafhankelijke persoonlijkheid.
  •  Creatieve, oplossingsgerichte denker.

Deze vacaturetekst omschrijft op hoofdlijnen de taken en verantwoordelijkheden van de clusterdirecteur Leefomgeving & Natuur en de HAS Hogeschool in het algemeen. Er is een meer uitgebreid functieprofiel beschikbaar dat wordt verstrekt aan sollicitanten die uitgenodigd worden voor een kennismaking.