Lid College van Bestuur – Fontys Hogeschool

Fontys Hogeschool

In een notendop

Ben jij een bestuurder met een scherp oog voor de wisselwerking tussen diensten en het primaire proces? Georiënteerd op het ontwikkelen en verbeteren van de interne organisatie. Initiatiefrijk, resultaatgericht en vasthoudend met een drive om inhoud te geven aan de visie en de besturingsfilosofie van Fontys Hogeschool?
Lees dan verder over deze functie van Lid College van Bestuur!

De positie: Lid College van Bestuur

Voor Fontys Hogeschool zijn wij op zoek naar een Lid College van Bestuur die verantwoordelijk wordt voor de portefeuille bedrijfsvoering.
Het College van Bestuur opereert collegiaal en legt als bestuur verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Als lid van het CvB neem je deel aan het reguliere overleg met de Raad van Toezicht. Als verantwoordelijke voor de bedrijfsvoering geef je aansturing aan de afdeling Control, de afdeling Audit, Portfoliomanagement office (PMO) en de volgende diensten:

 • Financiën;
 • IT;
 • Huisvesting & Facilitaire Zaken;
 • Personeel & Organisatie;
 • Studentenvoorzieningen;
 • Marketing & Communicatie.

Na een inwerkperiode van het nieuwe collegelid staat de Raad van Toezicht op onderdelen een herschikking in de CvB-portefeuilles voor ogen. Daarbij is de gedachte om de beide collega-bestuurders ieder ook een dienst te laten aansturen en de portefeuillehouder bedrijfsvoering verantwoordelijk te maken voor een van de onderwijsdomeinen. Hiermee wordt beoogd de gewenste verbinding op CvB-niveau tussen het primaire proces en de bedrijfsvoeringprocessen verder te versterken.

Tot slot speelt elk lid van het college een belangrijke rol in het onderhouden van nauwe contacten met externe stakeholders. Zoals nu kan worden ingeschat zal het onderhouden van de contacten met de stakeholders in Limburg worden belegd binnen deze portefeuille.Het profiel: wie ben jij?

Jij bent een ervaren bestuurder die verbindt op mensniveau alsook de verbinding legt tussen de visie en strategie enerzijds en doelrealisatie in een veranderende, complexe organisatie anderzijds. Je hebt een duidelijke visie op governance, risk & compliance in het publieke en publiek/private domein.

Ook ben je een stevige persoonlijkheid met lef en daadkracht die ook het ongemakkelijke gesprek kan voeren. Je hebt een zakelijke aanpak, durft beslissingen te nemen en neemt zichtbaar het voortouw bij de implementatie van (organisatorische) veranderingen. Tegelijkertijd ben je een teamspeler die mensen in hun kracht zet door te inspireren, vertrouwen te geven en openheid en veiligheid te bevorderen. Ook beschik je over:

 • stevige HR en O&O ervaring, met name in veranderprocessen;
 • een bestuurlijk trackrecord van visie, expertise en slagkracht op het brede terrein van bedrijfsvoering;
 • affiniteit met onderwijs & onderzoek;
 • energie en initiatief; je brengt projecten tot een afronding.

Over Fontys Hogeschool

Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met en voor het regionale werkveld verzorgt Fontys hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en wordt innovatief praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Op deze wijze draagt Fontys bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.
De identiteit van Fontys wordt gevormd door 3 elkaar versterkende elementen. Als eerste de omvang en brede expertise binnen Fontys die grote kansen bieden voor een flexibel aanbod richting studenten en het opzetten en uitvoeren van multidisciplinair onderzoek. Het tweede element in de identiteit is de ‘intimiteit van de Fontys-benadering’; de informele cultuur die je overal tegenkomt in combinatie met de persoonlijke benadering. Dit geldt in gelijke mate voor de aandacht die wordt gegeven aan studenten, maar ook aan medewerkers, alumni en partners in het werkveld. De derde pijler in de Fontys-identiteit is de samenwerking binnen de netwerkgemeenschap van hoogopgeleide professionals, studenten en werkveldpartners.

Enkele kengetallen:

 • 43.000 studenten;
 • 5000 medewerkers;
 • 6 lesplaatsen in Noord-Brabant en Limburg;
 • 97 bacheloropleidingen in bijna elk denkbaar vakgebied van de arbeidsmarkt;
 • 32 masteropleidingen en 16 associate degrees;
 • 41 lectoraten gericht op onderzoek en kennisinnovatie.

Een meer uitgebreid organisatie- en functieprofiel wordt gedeeld met de kandidaten die worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek.

Geïnteresseerd?

Klik dan op “solliciteer” en stuur jouw CV en motivatiebrief in via het formulier (vereist). Het is mogelijk om te reageren tot en met vrijdag 23 juni. De eerste gespreksronde vindt plaats in week 26. De procedure wordt verzorgd door Volta consultants. Bij vragen kun je contact opnemen via 085 76 04 820.

Bij interesse gelieve te reageren via het webformulier waarnaar wordt verwezen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.