Lid Raad van Toezicht Fontys Hogeschool

Fontys Hogeschool

De rol

Voor de rol van lid van de raad van toezicht bij Fontys wordt specifiek gezocht naar iemand met een sterke binding met de provincie Limburg en een goed netwerk in de regionale en landelijke politiek.

Uiteraard wordt ook gekeken naar relevante bestuurlijke en toezichthoudende ervaring, affiniteit met onderwijs & onderzoek en ervaring in een organisatie met de omvang en complexiteit van Fontys. Als lid van de raad van toezicht toont hij of zij zich bovenal een ondersteunende én kritische sparringpartner voor het college van bestuur (critical friend).

De volgende eigenschappen en kwaliteiten worden verwacht

 • Gezaghebbend, wijs, inspirerend.
 • Affiniteit met onderwijs, onderwijsinnovatie en onderzoek;
 • Ondersteunende én kritische sparringpartner voor het college van bestuur (critical friend).
 • Voldoende mate van affiniteit en inzicht in het besturen van een organisatie met de omvang en complexiteit van Fontys.
 • Onafhankelijk (feitelijk en mentaal), rechte rug.
 • Integer, betrouwbaar, sterk normbesef.
 • In staat emoties en subtiliteiten te verstaan en te vertalen.
 • Kritisch, gestructureerd en analytisch.
 • Strategische denker, maar met een oplossingsgerichte inslag.
 • Bindend vermogen, positieve instelling, gevoel voor humor.

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 7 leden en ziet erop toe dat het college van bestuur adequaat bestuurt. De taken, bevoegdheden en profielkenmerken van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement.
 
De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar plenair. Elk van de leden heeft zitting in een van de drie commissies: auditcommissie, renumeratiecommissie en de commissie onderwijs, onderzoek & identiteit. De commissies vergaderen twee- tot viermaal per jaar.

Wegens het einde van de zittingstermijn van een van de leden, heeft de raad van toezicht per 1 oktober 2022 deze vacature gesteld.Over Fontys
 
Fontys is een multidisciplinaire hogeschool in het zuiden van Nederland. Samen met en voor het regionale werkveld verzorgt Fontys hoogwaardig hoger beroepsonderwijs en wordt innovatief praktijkgericht onderzoek uitgevoerd. Op deze wijze draagt Fontys bij aan de ontwikkelkracht van een vitale, inclusieve en duurzame samenleving.
 
Kengetallen

 • 46.000 studenten.
 • 5.000 medewerkers.
 • Locaties in 10 steden in Brabant en Limburg.
 • 75 bacheloropleidingen (vol- en deeltijds) in bijna elk denkbaar vakgebied van de arbeidsmarkt.
 • 28 masteropleidingen en 15 associate degrees.
 • 44 lectoraten gericht op onderzoek en kennisinnovatie.

Zie voor meer informatie, jaarverslagen en jaarrekeningen de site van Fontys www.fontys.nl.
 
 Geïnteresseerd?
Neem voor meer informatie over het profiel of overige vragen over deze vacature contact met ons op via 085 760 4820. Reageren kan tot en met 28 november 2022.