ROC Zadkine – Directeur Veiligheidsacademie

ROC Zadkine

Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Ze leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken.

Wat houdt de rol in?

Generiek gesproken geef de directeur leiding aan de Veiligheidsacademie en zorgt ervoor dat de sfeer en goede naam van het instituut ten minimale behouden blijft maar liever nog verder wordt verbeterd zowel onderwijsinhoudelijk als arbeidsmarkt-technisch. De directeur geeft leiding aan een team van 49 medewerkers, dat bestaat uit drie teamleiders, docenten, senior docenten en andere onderwijsprofessionals. Voor alle niet onderwijs activiteiten als ICT, Huisvesting, Financiën, HRM et cetera, wordt een beroep gedaan op en intensief samengewerkt met de centraal geleide ondersteunende diensten. Vanuit de eigen academie een op resultaat gerichte bedrijfsvoering realiseren in nauwe samenspraak met de ondersteunende diensten is een van de sleutels om deze functie goed te kunnen uitoefenen. Strijdend en werkend voor de naam van de eigen academie maar tegelijkertijd het grotere belang van Zadkine ondersteunend en helpen te realiseren.  

 

Specifiek:  

  1. (Door-) ontwikkelen van een onderwijsvisie waarin de ontwikkelingen in het beroepenveld en de ontwikkelingen in het onderwijsveld samenkomen.  
  2. Organisatie- en onderwijsbeleid moeten leiden tot de realisatie van de overeengekomen doelstellingen waarover verantwoording wordt afgelegd aan het CvB.  
  3. Zodanig leiding en sturing geven aan het team (personeelsmanagement) dat de sfeer van professionaliteit en collegialiteit verder wordt versterkt (“Kampioen blijf je door er aan te blijven werken.”). 
  4. Vertegenwoordigen van de Veiligheidsacademie in het brede beroepenveld en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan gericht op de ontwikkeling van studenten én het beroepenveld. De goede naam van de Veiligheidsacademie verder (landelijk) uitbouwen. 
  5. In het samenspel met de collega-directeuren en het CvB de belangen van de Veiligheidsacademie uitdragen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan ROC Zadkine in zijn totaliteit. 
  6. Realiseren van een sluitende begroting (5,6 miljoen euro waarvan 2,9 direct beïnvloedbaar) en ontwikkelen van mogelijkheden 3e geldstroom in het belang van de Veiligheidsacademie en het beroepenveld.  

Wat zoeken we in jou?

Enthousiast, resultaatgericht, initiatiefrijk, transparant en integer. Visie op onderwijs en specifiek het beroepsonderwijs. Kennis van onderwijs-financiën en ervaring met alle aspecten van de bedrijfsvoering. Groot verantwoordelijkheidsbesef, er staan voor medewerkers, studenten en het collectief van de Veiligheidsacademie. Heeft een natuurlijk gezag ook en in relatie tot het extern werkveld. Heeft daarmee aantoonbare affiniteit of is aantoonbaar in staat zich dit snel eigen te maken. Waardige vertegenwoordiger van ROC Zadkine. Weet mensen op een natuurlijke manier aan zich te binden ten gunste van het onderwijs en de branche.  


Kennis en ervaring 

  • Academisch werk en denk- niveau;  
  • Minimaal vijf jaar relevante resultaatgerichte leidinggevende werkervaring in een meer complexe organisatie, met voorkeur voor het onderwijs ; 
  • Uitgebreide kennis van en inzicht in de Veiligheidsbranche in relatie tot het onderwijs en maatschappelijke- en arbeidsmarktontwikkelingen, dan wel aantoonbaar in staat zich deze snel eigen te maken. 

Over ROC Zadkine

ROC Zadkine omschrijft zichzelf kort en krachtig als: “..een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Wij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Vakbekwaam, dichtbij en betrokken. We trekken samen op met werkgevers, bedrijven en instellingen in de regio. Beter en effectiever beroepsonderwijs is onze ambitie.”  

En verder: “Werken bij Zadkine in Rotterdam-Rijnmond betekent dat je jezelf als professional blijft ontwikkelen in een baan van betekenis. Je werkt in een mensgerichte, dynamische en innovatieve omgeving waar kwaliteit in een no nonsens cultuur voorop staat. We ondersteunen studenten om hun talenten maximaal te benutten.” 

Geïnteresseerd?

Neem voor meer informatie over het profiel of overige vragen over deze vacature contact op met research@voltaconsultants.com. Direct solliciteren kan door op de knop 'solliciteer nu' te klikken.