Vespo – Finance controller

Vespo Groep B.V.

De functie: Finance controller

 Als Finance controller binnen Vespo bekleed je een unieke positie. Allereerst ben je het financieel geweten van de organisatie en zijn er een aantal taken die jou van nature toekomen. Zo formuleer en draag je het financiële beleid van de organisatie uit, zorg je voor kloppende financiële analyses en rapportages, en geef je leiding aan de afdeling Finance, Analyse & Controle (F,A&C). Tevens beheer en optimaliseer je het werkkapitaal, stel je de begroting op en bewaak je deze, en zorg je ervoor dat de administratieve organisatie en interne controle op orde is. Debiteurenbeheer, kredietbeoordeling, belastingen, en kosten management horen hier tot slot ook bij.  
Echter, de financiële taken die tot jouw beschikking en beheersing staan zijn slechts een tool om je doel te bereiken, want dit is: vanuit finance toegevoegde waarde leveren aan de business. Dit is een belangrijk aspect van de functie. Binnen Vespo wordt namelijk verwacht dat je als financial business partner fungeert voor de rest van de organisatie. Je overlegt en denkt mee met de business leiders en brengt voor hun financiële risico’s en kansen in kaart. Je rapporteert direct aan de managing director en fungeert als zijn financiële rechterhand. Doormiddel van data-driven analyses en rapportages ben je in staat op elk niveau inzichtelijk te maken of belangrijke mijlpalen worden gehaald, en aan te geven waar bijsturing of aanpassing van de strategie nodig is. De positie van finance controller is kortom een veelzijdige rol, waarin niet alleen een beroep wordt gedaan op je financiële kennis maar ook op je business mind. 

Over Vespo

Vespo is een middelgrote handelsonderneming die zich richt op de markt van home textiles (huishoud- en woningtextiel) en corporate textiles (promotioneel textiel en casual bedrijfskleding). Als handelsonderneming beschikt Vespo over een breed inkoopnetwerk in het Verre Oosten, Midden-Oosten en Zuid-Europa. De home textiles worden enerzijds als private label geleverd aan grote klanten als Action en Albert Heijn en anderzijds in de markt gezet via het eigen merk ‘Walra’. De corporate textiles worden overwegend in de markt gezet via het eigen merk ‘Santino’. 
 
Binnen Vespo werken circa 80 mensen en in 2018 is een omzet van circa 61 miljoen euro geboekt. In het commerciële deel van de organisatie treft men functies aan als: accountmanager, inkopers, marketing, ontwerp en productontwikkeling. In het operationele deel functies als: binnendienst, logistiek, magazijn, financiën en ICT.  
 
Vespo is een familiebedrijf in de zin dat de kernwaarden ook doorklinken in de bedrijfscultuur. Belangrijke begrippen in deze cultuur waar het de omgang met klanten betreft zijn: eerlijkheid, klantgerichtheid en gedreven ondernemerschap. Intern gelden deze cultuurwaarden ook aangevuld met een sfeer die zich laat typeren als: laagdrempelig, loyaal, humorvol, een beetje Bourgondisch, maar vooral ook praktisch en oplossingsgericht. Profiel: Wat breng je mee?

Als leidinggevende van de afdeling F,A&C weet jij medewerkers te inspireren en enthousiast te maken over de (financiële) visie en doelstellingen van de organisatie. Je bent transparant, daagt je medewerkers (intellectueel) uit en stuurt hen aan op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen. Practice what you preach: zeggen wat je doet en doen wat je zegt is je tweede natuur. Als meewerkend voorman pak je op het terrein van financieel management en controlling ook veel taken zelf op. Naar de rest van de organisatie fungeer je als een kritische doch pragmatische financial business partner. Enerzijds voer je op basis van je data-driven inzichten scherpe en inhoudelijke discussies en weet je resultaten en mogelijke implicaties van je inzichten goed over te brengen. Anderzijds ben je sensitief voor de bestaande bedrijfscultuur en weet je daarin goed te manoeuvreren. De verdere (financiële) professionalisering van de organisatie zal mede door jouw inbreng vorm moeten krijgen. Je weet strategische visie te combineren met een hands-on aanpak. 

Kennis en ervaring 

 • Een HBO of Universitaire opleiding in financiën, accounting of bedrijfseconomie; bij voorkeur aangevuld met een afgeronde RA of RC-opleiding.  
 • Ruime werkervaring in vergelijkbare functie binnen een sterk commerciële omgeving. 
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. 
 • Ervaring met en kennis van fiscale wetgeving in de Nederlandse omgeving 

Verantwoordelijkheden 

 • Het beschermen van de bedrijfsmiddelen door het opzetten en onderhouden van een effectief systeem van interne controle. 
 • Je rapporteert op financieel en operationeel niveau aan het team, de directie en de aandeelhouders. Dit doe je op wekelijkse, maandelijkse en ad-hoc basis.  
 • Vertalen van de strategie van de organisatie naar duidelijke Key Performance Indicators. 
 • Informatie uit externe bronnen opnemen in planning en prognoses. 
 • Liquiditeitsbeheer en afdekking van valutarisico’s.  
 • Naleven van wet- en regelgeving in de breedste zin van het woord. 
 • Het maken van economische analyses en scenarioplanning.  
 • Direct en indirect toezicht houden op de financiële boekhouding. 
 • Voorbereiden van budgetten en doorlopende prognoses (rolling forecasts)  
 • Kosten- en leverancierscontract-beheer.  
 • Controle van de commerciële contracten met key accounts.