ZLTO – Directeur Financiën

ZLTO

Wat houdt de rol in?

De directeur financiën is het financieel geweten van de ZLTO-organisatie. Je bent de stuwende kracht om samen met je collega’s in het managementteam de bedrijfsmatige sturing op een hoger niveau te krijgen. De belangrijkste uitdagingen daarbij zijn:

 • Het vergroten van de bedrijfseconomische transparantie door inzichtelijk te maken waar de ZLTO zijn geld verdient, wat de cost drivers zijn en hoe deze beïnvloed kunnen worden. Onder meer door een goede sturing aan de kostenkant op doelen en key performance indicatoren.
 • Het opzetten en door ontwikkelen van efficiënte, klantgerichte processen gekoppeld aan systemen waarmee alle medewerkers van ZLTO werken.

De ZLTO-organisatie wordt geleid door de algemeen directeur. In de operationele aansturing van de werkorganisatie speelt het managementteam een belangrijke rol. De directeur financiën vervult een prominente (mee)sturende rol in het managementteam vanuit het brede perspectief van bedrijfsvoering, efficiënte en klantgerichte kernprocessen, gezond financieel beleid en risicomanagement. Naast de ZLTO-organisatie ben je als directeur financiën ook verantwoordelijk voor de ondersteuning en advisering van het bestuur en de algemeen directeur van NCB Ontwikkeling middels de financiële onderbouwing van investeringsvoorstellen, analyses en advies over mogelijke risico’s.

Over de ZLTO
De wereld van morgen vraagt om slimme inzichten en oplossingen, die even duurzaam als grensverleggend zijn. Hier ligt een cruciale rol voor de Nederlandse land- en tuinbouw, die wereldwijd als toonaangevend wordt gezien. En dus voor de leden van de ZLTO. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie verenigt zo’n 13.000 boeren en tuinders in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. De vijf clusters uit ons meerjarenplan ‘Boeren hebben een oplossing’ staan centraal in ons werk: Klimaat, Voedselzekerheid en gezondheid, Vitaal Platteland, Data, kennis en innovatie en Boerenkracht en financiering. Onze uitdaging is om deze thema’s daadwerkelijk door te vertalen in activiteiten op het erf en de bijdragen van onze leden te communiceren met de maatschappij. Dit vraagt van ons om mensen, leden en ondernemers te verbinden, te luisteren, vragen te stellen, door te zetten en continu in dialoog te blijven.

De ZLTO werkorganisatie bestaat uit circa 155 gedreven professionals die in nauwe wisselwerking met alle stakeholders in de sector invulling geven aan de visie ‘Boeren hebben een oplossing’. Dit gebeurt door een combinatie van beleidsontwikkeling, advies, innovatieprojecten, investeringen en belangenbehartiging.Wat zoeken we in jou?

 • Een integere, stevige persoonlijkheid met een sterk ontwikkelde bedrijfseconomische expertise en ervaring met optimalisatie van procesmanagement. Bekend met moderne inzichten rond planning & control, cash flowmanagement en LEAN of Six Sigma methoden.
 • In staat tot het leveren van een gewaardeerde bijdrage (inhoudelijk en collegiaal) aan het overleg en de besluitvorming binnen het managementteam.
 • Een combinatie van strategische en conceptuele denkkracht en een hands on benadering van vraagstukken. Je weet goed te schakelen tussen strategische en operationele zaken.
 • Je beschikt over de stevigheid om ook het financieel geweten van de organisatie te zijn en vanuit deze rol de financiële discipline binnen de ZLTO en NCB Ontwikkeling te bewaken.
 • Je weet goede werkrelaties op te bouwen op de verschillende niveaus in de organisatie alsook met externe partijen.
 • Je bedient je niet of nauwelijks van jargon als je een financieel onderwerp moet toelichten en bent in staat ook voor non-financials in begrijpelijke taal schriftelijke verslaglegging en de toelichting daarop te verzorgen.
 • In je rol als manager weet je op de juiste momenten te schakelen tussen inhoud, kwaliteit en doelstellingen terwijl je oog houdt voor de belastbaarheid en ontwikkeling van je medewerkers.
 • Je bent een initiatiefrijke teamplayer met een hoog werktempo die er niet voor terugdeinst om het voortouw te nemen.

Opleiding en ervaring

 • Afgeronde universitaire opleiding bedrijfseconomie, eventueel aangevuld met de studie RC of RA, dan wel andere relevante opleidingen.
 • Uitgebreide ervaring met en training in LEAN of Six Sigma methoden.
 • Minimaal tien jaar ervaring als leidinggevende.
 • Ervaring als strategisch financieel adviseur van directie en bestuur.