ZLTO – Manager Leden & Marketing

ZLTO

De functie: Manager Leden & Marketing

Als Manager Leden & Marketing ben je verantwoordelijk voor het ledenbehoud en de ledenwerving van de vereniging en de totale marketing voor alle diensten en projecten van de ZLTO. Je bent ook managementteamlid en in die rol denk je mee over ZLTO-brede onderwerpen. Samen met je collega’s in het managementteam geef je sturing aan de organisatie en ben je intensief betrokken bij de ontwikkeling van de lange termijn koers. Deze rol vraagt dat je actief bent in de netwerken waar het gaat over de breder wordende rol van boeren en tuinders in hun bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken.

Als Manager Leden & Marketing wordt van jou een inhoudelijk rol verwacht als het gaat om het vertalen van de ZLTO-visie op maatschappelijke vraagstukken, en de impact daarvan op het handelingsperspectief van onze leden, naar een heldere en aansprekende positionering van de ZLTO.

Ten behoeve van de realisatie van de ledenaantal-doelstellingen ontwikkel en realiseer je samen met jouw medewerkers:
• het marketing- & communicatieplan; 
• het werving- & behoudsplan van de relatiebeheerders;  
• het verenigingszakenplan. 

Daarnaast heb je een zwaarwegende adviesrol in de commerciële plannen en communicatie van de twee ZLTO-afdelingen Advies en Projecten, met name waar het zaken als positionering en prijsstelling van deze diensten betreft. Tot slot werk je nauw samen met de collega’s van PA & Woordvoering om de effectiviteit van lobby en belangenbehartiging te maximaliseren.  

Over ZLTO

De wereld van morgen vraagt om slimme inzichten en oplossingen, die even duurzaam als grensverleggend zijn. Hier ligt een cruciale rol voor de Nederlandse land- en tuinbouw, die wereldwijd als toonaangevend wordt gezien. En dus voor de leden van de ZLTO. De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie verenigt zo’n 13.000 boeren en tuinders in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland. De vijf clusters uit ons meerjarenplan ‘Boeren hebben een oplossing’ staan centraal in ons werk: Klimaat, Voedselzekerheid en gezondheid, Vitaal Platteland, Data, kennis en innovatie en Boerenkracht en financiering. Onze uitdaging is om deze thema’s daadwerkelijk door te vertalen in activiteiten op het erf en de bijdragen van onze leden te communiceren met de maatschappij. Dit vraagt van ons om mensen, leden en ondernemers te verbinden, te luisteren, vragen te stellen, door te zetten en continu in dialoog te blijven.

De ZLTO-werkorganisatie bestaat uit circa 155 gedreven professionals die in nauwe wisselwerking met alle stakeholders in de sector invulling geven aan de visie ‘Boeren hebben een oplossing’. Dit gebeurt door een combinatie van beleidsontwikkeling, advies, innovatieprojecten, investeringen en belangenbehartiging. Profiel: Wat breng je mee?

Cruciaal in deze rol:
• Je brengt een combinatie van strategische en conceptuele denkkracht, creativiteit en de concrete vertaling daarvan naar de impact voor onze leden door een hands on benadering van vraagstukken.
• Je bent klantgericht en resultaatgericht en weet goed te schakelen tussen strategische vergezichten en operationele zaken en beschikt over een grote ‘span of attention’.
• Je bent overtuigend, commercieel sterk en creatief in het realiseren van de doelstellingen rond ledenwerving en ledenbehoud van de ZLTO.
• Je bent een gewaardeerde en effectieve netwerker met een scherp oog voor de (commerciële) uitdagingen en belangen van boeren en tuinders. 
• Je hebt een sterk ontwikkeld empathisch vermogen, een authentieke persoonlijkheid en bent communicatief vaardig en daadkrachtig.
• Je levert een gewaardeerde bijdrage (inhoudelijk en collegiaal) aan het overleg en de besluitvorming binnen het managementteam.
• In je rol als manager weet je op de juiste momenten te schakelen tussen inhoud, kwaliteit en voortgangsbewaking, terwijl je tegelijkertijd oog houdt voor de belastbaarheid en de ontwikkeling van jouw mensen.
• Je bent een gedreven, initiatiefrijke teamplayer die gewend is om het voortouw te nemen.

 
Bij voorkeur beschik je over de volgende opleidingen en ervaring:
• Academisch werk- en denkniveau bij voorkeur richting marketing.
• Minimaal 15 jaar commerciële ervaring, bij voorkeur in het bedrijfsleven.
• Minimaal vijf jaar ervaring als leidinggevende.
• Uitgebreide strategische en operationele kennis van marketing en communicatie, waaronder marktonderzoek, positionering, customer journeys, digitale marketing en CRM-databases.  
• Kennis van sales en het vermogen om een effectief werving- en behoudsbeleid op te stellen, en om de operationele uitvoering daarvan bij te sturen en te optimaliseren.
• Bewezen ervaring in het effectiever en efficiënter maken van commerciële teams.