Zorgbestuurders: ze zijn regelmatig in het nieuws. Soms in het kader van nieuwe ontwikkelingen en doorbraken, soms vanwege misstanden of vergissingen. Wat buiten kijf staat is dat de zorg verandert, verdienmodellen worden tegen het licht gehouden , de aandacht voor wensen van patiënten en cliënten...