Boardroom consultancy

Advies en oplossingen bij organisatievraagstukken

Ligt de onderneming op koers? Is de directie adequaat samengesteld en vormt zij een effectief team? Sluiten structuur en besturingsmodel aan op de ontwikkelingen in de markt? Hoe creëren we waarde? Hoe inspireren en ontwikkelen we onze mensen?

Essentiële vragen waarmee u als bestuurder of toezichthouder te maken krijgt. Volta helpt organisaties aan oplossingen. U mag van ons verwachten dat wij snel inzicht hebben in het complexe vraagstuk waar uw onderneming voor staat. Wij denken mee op de inhoud en leiden tegelijkertijd het proces in goede banen. Wij stoppen niet bij rapporten, maar begeleiden ook de implementatie en de gedragsverandering die daar vaak onderdeel van is.

Kennis maken? Neem contact op met Patrick Simonis

Audit op cruciale organisatieprocessen

Hebben we focus op de juiste zaken? En doen we dat goed genoeg? Zijn we klaar voor de toekomst? Hoe verhoudt ons bedrijf zich ten opzichte van een internationale benchmark?

Een scan van cruciale organisatieprocessen identificeert gerichte verbeterpunten. U krijgt inzicht in de huidige staat van bijvoorbeeld uw HR-processen, besluitvorming en aansturing of organisatiecultuur. Gezien de vertrouwelijkheid en soms ook gevoeligheid van het onderwerp gaan wij zorgvuldig en discreet te werk. Conclusies worden niet op basis van één opinie getrokken, maar vinden weerklank in meerdere informatiebronnen. Met als resultaat een advies dat duidelijk en goed onderbouwd de verbeterpunten aangeeft.

Kennis maken? Neem contact op met Koen Verhoeven

Audit

Governance consultancy

Evaluatie raad van commissarissen

Wij evalueren de effectiviteit van de Raad van Commissarissen in het licht van de strategische opgaven van de onderneming. Daarbij kijken wij naar het onderlinge samenspel binnen de raad en de interactie met de directie. Wij helpen om de juiste balans te vinden tussen de beide kerntaken: alerte governance ten behoeve van de stakeholders en actieve guidance om waarde toe te voegen aan denken en handelen van de directie.

Wij kijken naar de raad als geheel, maar ook naar het functioneren en de bijdrage van individuele leden. Daarbij bijzondere aandacht voor de voorzitter als procesbewaker en regisseur. Hiervoor gebruiken wij moderne analyse- en rapportagetools, waaronder de gevalideerde Volta governance scan.

Kennis maken? Neem contact op met Patrick Simonis