Executive Search

Directieleden, topmanagers en toezichthouders

Goed leiderschap is cruciaal voor het succes van uw onderneming. Daarom is het maken van een juiste keuze voor een nieuwe leider – of het toezicht daarop – zo belangrijk. Effectief leiderschap is een samenspel tussen de cultuur van uw bedrijf en de persoonlijkheid van de kandidaat. Net als in de sport, is het binnenhalen van een sterspeler geen zekerheid voor succes. Het vinden van de juiste kandidaat, passend binnen het team en de cultuur van uw onderneming, wel.

Met Volta boardroom view brengen wij de belangrijkste kenmerken van uw organisatie in kaart. Samen met u bouwen we een beeld op van de ideale kandidaat. Daarna volgt een diepgaand selectieproces om te komen tot kandidaten die echt het verschil kunnen maken. Onze aanpak is aantoonbaar succesvol; 98% van de geplaatste kandidaten is na vijf jaar nog in functie of heeft inmiddels promotie gemaakt.

Kennis maken? Neem contact op met Patrick Simonis of Koen Verhoeven

Professionals en jonge managers

Volta richt zich op de executive search van toezichthouders, bestuurders, directie en senior management. Vanuit de gedachte dat de hoogwaardige kwaliteit die wij leveren ook op het daaraan rapporterende niveau mogelijk moet zijn, zijn we gestart met Search Rebels. Eveneens werkend vanuit een breed perspectief. Resultaatgericht, oog voor langere termijn personeelsplanning, extra aandacht voor employer branding, het interne recruitment proces en doorgroeimogelijkheden voor kandidaten (intern en extern). Specifiek gericht op de doelgroep van professionals en jonge managers. Kortom: Volta kwaliteit voor de doelgroep die over enkele jaren het stokje over kan nemen van het senior management.

Kennis maken? Neem contact op met Roel van Heeswijk of kijk op www.searchrebels.com

Powered by Search Rebels