Wie wij zijn

Wie zijn we en waar staan we voor

Volta adviseert directies en Raden van Commissarissen bij vraagstukken die op hun agenda staan, maar die ook over hun eigen functioneren gaan. Dit doen wij door complexe zaken duidelijk te maken, andere perspectieven te bieden en de samenhang te bewaken. Onze aanpak is gericht op heldere, compacte analyses en concreet toepasbare adviezen die daadwerkelijk tot verandering leiden.

Onze consultants hebben verstand van mensen en organisaties. Wij zijn betrokken en praktisch en hebben de kwaliteit om het dieperliggende vraagstuk zichtbaar en bespreekbaar te maken. Wij helpen u duidelijk te krijgen hoe uw onderneming ervoor staat en wat nodig is om succesvol te zijn en te blijven.

Wij zijn trots op de langlopende relaties met onze opdrachtgevers, die ons typeren als een betrokken “buitenstaander” die het krachtenveld begrijpt, de inhoud verstaat en oog heeft voor de menselijke maat.

Ons beeld van de wereld en ons vak

Impactvolle veranderingen dienen zich in een steeds hoger tempo aan. Dit stelt hoge eisen aan de samenstelling en het samenspel van directies. Als directie moet u betekenis geven aan deze ontwikkelingen. Waarin gaan we investeren? En net zo belangrijk: wat gaan we afbouwen? Daarbij is een gedeelde visie in de top van de onderneming essentieel. Dit is het vertrekpunt voor beweging. Het is onze overtuiging dat directies die daarbij kritisch naar zichzelf durven te kijken ook de kracht ontwikkelen om de onderneming succesvol door de transformatie te leiden.

Ons beeld van de wereld

Waarom wij dit doen

Waarom wij dit doen

Goed leiderschap leidt tot gelukkige mensen.

Levensgeluk hangt samen met hoe mensen hun werk ervaren. Daarop hebben leiders grote invloed. Volta zet zich tot het uiterste in om bij te dragen aan goed leiderschap in organisaties om het levensgeluk van mensen mede daardoor te realiseren. De ervaring, kennis en levensfilosofie van onze consultants staan garant voor een duurzame interventie in het leiderschap van uw onderneming.

A better world through meaningful leadership.