It’s all about leadership

Wij weten hoe ‘goed leiderschap’ eruitziet, maar ook dat het altijd situationeel is. ​Onze consultants laten leiders onvermoede kwaliteiten ontdekken. State-of-the-art diagnostiek gekoppeld aan praktische adviezen over ontwikkelingmogelijkheden.

Hoe wij werken

Wij combineren professionele mensenkennis met business sense. In een indringende dialoog krijgen wij scherp hoe ‘goed leiderschap’ eruitziet in uw business. Wat zijn de uitdagingen waar uw organisatie voor staat, wat is de ambitie en wat vraagt dit van een leider?
Met deze inzichten en onze state-of-the-art diagnose-instrumenten doen wij gefundeerde uitspraken over persoonlijkheid in relatie tot toekomstig succes in de functie.

Uw vragen die wij kunnen beantwoorden:

  • Is mijn kandidaat geschikt voor deze leidersrol? Hoe kunnen we verdere ontwikkeling ondersteunen?
  • Hoe effectief is ons directieteam?
  • Wat is het niveau en potentieel van onze senior-managers? Wie van hen hebben de kwaliteiten om door te groeien?

Development

Consultancy

Wij hebben de ervaring en expertise om complexe vraagstukken in uw onderneming snel te doorgronden. Wijsheid gekoppeld aan eerlijkheid en durf om lastige onderwerpen aan te snijden. Het is die bijzonder combinatie waarmee wij u helpen weerbarstige dossiers tot een oplossing te brengen.

Hoe wij werken

Volta adviseert bestuurders en toezichthouders over hun kernvragen:

  • Ligt de onderneming op koers?
  • Is de directie adequaat samengesteld en vormt zij een effectief team?
  • Sluiten structuur en besturingsmodel aan op de ontwikkelingen in de markt?
  • Hoe creëren we waarde?
  • Hoe inspireren en ontwikkelen we onze mensen?

Hierin zijn de consultants van Volta een sparringpartner voor de directie. Meedenken op de inhoud en tegelijkertijd het proces in goede banen leiden. Een objectiverende én betrokken ‘buitenstaander’ die het krachtenveld begrijpt, de inhoud verstaat en oog heeft voor de menselijke maat.

Soms loopt het binnen uw team minder soepel dan u zou willen. Bij Volta beschikken wij over ruime ervaring met teamontwikkeling; onze senior consultants staan hier specifiek voor opgelijnd.

Hoe wij werken
Wij gaan met u in gesprek over wat er speelt in uw team en organisatie en bepalen samen de aanpak. Dit gesprek wordt altijd gevoerd door de senior consultant die ook met het team zelf aan de slag gaat. In de regel starten we met interviews met de teamleden met als doel te verbinden, vertrouwen op te bouwen en een goed beeld te krijgen van wat er leeft in het team. Uitgangspunt van onze aanpak is dat wij samen met het team het fundament leggen zodat zij blijvend werken aan teameffectiviteit en samenwerking. Wij werken tijdens de sessies aan zaken die ertoe doen en gebruiken oefeningen en interventies die gericht zijn op de leerdoelen van de bijeenkomst. In de regel gaat het dan om verbinden, vertrouwen en het leveren van resultaat.

Team Connectivity