De essentie van alerte governance

[blockquote text=”Door: Patrick Simonis” show_quote_icon=”no”]

VERVAL NIET IN ‘BOX TICKING’

In onze visie op alerte governance probeert een RvC voortdurend twee vragen te beantwoorden: ‘Ligt de onderneming op koers, wordt eruit gehaald wat erin zit en worden er geen onverantwoorde risico’s genomen?’, en ‘Is deze directie wel bekwaam genoeg en doet zij wel de juiste dingen?’

Een spade dieper probeert een RvC comfort te krijgen met betrekking tot de volgende aspecten:

  • ‘Economics of business’: zijn de resultaten acceptabel en zo niet, wat doet de directie daaraan?
  • ‘Conduct of business’: wordt er – in de meest brede zin – ‘zakengedaan’ op een wijze die strookt met de waarden en normen van de onderneming en de wettelijke kaders waarbinnen de onderneming opereert? Hoe staat het met de reputatie van de onderneming?
  • Kunnen we genoegen nemen met het ambitieniveau dat onder leiding van de directie wordt nagestreefd; wordt dit ambitieniveau voldoende breed gedeeld binnen de onderneming?
  • Zitten de mannen en vrouwen in de directie op één lijn of zijn er onderhuidse spanningen? En vormen ze een complementair en effectief team?
  • Hebben we voldoende zicht op de risico’s die de onderneming loopt en zijn deze aanvaardbaar; kunnen we grote tegenvallers en onvoorziene negatieve ontwikkelingen adequaat opvangen? Staat de directie open voor ‘red flags’ en hoe gaan ze hiermee om?

Het beantwoorden van deze vragen is een doorlopend, zich herhalend proces dat steeds gevoed wordt door nieuwe feiten, waarnemingen, inzichten en contacten. Het is derhalve van belang hiervoor open te staan: verval als RvC niet in ‘box ticking’!

Voor meer informatie of uw reactie: officemanagement@voltaconsultants.com.