Governance en guidance: de twee rollen van de RvC

Door: Patrick Simonis

VERSCHUIVING VAN AANDACHT IN ROL RVC

In de afgelopen 15 jaar is veel aandacht geweest voor de rol van de RvC in ‘good governance’. Dat is belangrijk, want een effectief samenspel tussen directie en commissarissen draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van de onderneming. Deze aandacht voor de rol van de RvC loopt echter parallel met een enorme toename van het belang van compliance aan – vaak zeer gedetailleerde – wet- en regelgeving. Daarin schuilt direct het gevaar voor de RvC: een overmatige focus op de toezichthoudende rol.

Wij zien dat RvC’s van de weeromstuit ook steeds meer lijstjes afvinken en bezig zijn met het afdekken van hun aansprakelijkheid. De overheersende vraag wordt: “Hebben we alle stappen volledig en op tijd gedaan?”, in plaats van: “Voeren we de juiste discussie met de directie?”.

ALERTE GOVERNANCE EN ACTIEVE GUIDANCE

De missie en het bestaansrecht van de RvC is het leveren van ‘alerte governance’ en ‘actieve guidance’. Zeker in middelgrote ondernemingen is het van belang om beide rollen bewust en in onderlinge balans neer te zetten.

De ‘alerte governance’ is de toezichthoudende rol; de RvC verzorgt die in het belang van de onderneming en al zijn stakeholders. Deze strenge en soms corrigerende rol heeft de laatste 15 jaar dus volop in de spotlights gestaan. De rol van ‘actieve guidance’ – het toevoegen van inzichten en reflectie aan het besluitvormingsproces van de directie – kan daarbij soms uit beeld raken. Terwijl in de guidance juist een enorme toegevoegde waarde ligt voor de onderneming!

Het is derhalve van belang dat beide rollen de gelijkwaardige aandacht (blijven) krijgen die zij verdienen.

Voor meer informatie of uw reactie: officemanagement@voltaconsultants.com.