Leiderschap in de zorg

[blockquote text=”Door: Volta” show_quote_icon=”no”]

Zorgbestuurders: ze zijn regelmatig in het nieuws. Soms in het kader van nieuwe ontwikkelingen en doorbraken, soms vanwege misstanden of vergissingen. Wat buiten kijf staat is dat de zorg verandert, verdienmodellen worden tegen het licht gehouden , de aandacht voor wensen van patiënten en cliënten neemt toe evenals het aandeel chronische ziekten waarvoor meer dan voorheen complexe samenwerking tussen zorgaanbieders, overheid en ketenpartners vereist is.  

Meer dan eens heeft de zorg behoefte aan sterke leiders. Het hebben van hart voor patiënten en onze maatschappij is niet langer voldoende. De zorgbestuurder van vandaag is doortastend, heeft financieel inzicht en begrijpt de waarde van netwerken. Zij of hij is in staat de belangen van diverse stakeholders af te wegen en een koers uit te zetten waarbij gevaren wordt met respect voor alle betrokkenen en hun omgeving. 

Bij Volta spelen we in op deze behoefte, met behulp van onze kennis van de markt en  een uitgebreide interviewronde bepalen we de eigenschappen die een nieuwe bestuurder moet bezitten om een aandeel te leveren aan de zorg dat onmiskenbaar is: stabiel, integer en bedrijfskundig valide bestuur. Zacht voor mensen, hart voor de zaak. Zorg is meer dan zorg alleen en bij Volta begrijpen we dat, klik hier voor onze actuele (openbare) posities en lever zelf een bijdrage!  

Organisatie en op zoek naar één of meerdere nieuwe bestuursleden? Klik hier om in contact te komen met een van onze consultants.