Leiden in corona-crisis: vijf tips

Wie maakte ooit een crisis mee zoals die zich nu voordoet? Diegene zal het antwoord weten op de vraag: wat te doen? Voor diegenen die nog niet zo ver zijn, volgen hierna vijf tips.

Medewerkers hebben vragen als: Heb ik morgen nog werk? Kan ik mijzelf en mijn naasten nog onderhouden? Ik houd het thuis niet meer uit, wie helpt me? Meer dan ooit hebben zij behoefte aan houvast, zekerheid en duidelijkheid. Niemand weet hoe het verder zal gaan en toch móet de leider -zoals altijd- voorgaan.

Elke strategie, begroting en plan heeft een bepaalde mate van onzekerheid. De houding van de leider is dan toch altijd: we gaan deze ambitie met elkaar realiseren. De corona-crisis is natuurlijk extremer maar deze basishouding van de leider moet dezelfde zijn. En net als bij het niet realiseren van een strategie of plan: tant pis! Doorgaan en de volgende stap in gang zetten. Zo gaat het altijd en dus nu ook!

Vijf tips voor leiderschap in de corona-crisis:

  1. Straal vertrouwen uit

Zeker in tijden van crisis hebben mensen grote behoefte aan leiderschap. Iemand die uitstraalt vertrouwen te hebben in de genomen maatregelen en in de toekomst. Medewerkers zullen willen weten: hoe diep kunnen we gaan? Hoe lang houden we dit vol? Welk perspectief heb ik? Loop ik kans te worden ontslagen? Als leider maakte je altijd al een optimistische begroting. Dus waarom nu niet? Ga voor het positieve scenario en breng het met vertrouwen.

  1. Communiceer

Hebt u ook dat gevoel: wanneer komt Rutte met de volgende boodschap; hoe staan we ervoor? Transparante communicatie geeft het gevoel dat we de zaak onder controle hebben. Doe hetzelfde! Beantwoord vragen die leven onder de medewerkers. Maak een blog/vlog/nieuwsbrief en houd medewerkers aangehaakt; informeer een keer per week de laatste stand van zaken in je onderneming en laat hen reageren op je berichten.

Pas als de basisbehoefte (denk aan de piramide van Maslow, zie hieronder) is vervuld, voelen mensen zich voldoende in staat om te kunnen functioneren. Dat is van belang om de onderneming te laten draaien.

  1. Laat je voorbeeld volgen

Inspireer je leidinggevenden tijd vrij te maken voor hun medewerkers. Een wekelijks praatje, een telefonisch spreekuur, een interactieve video boodschap. Alles staat of valt met ‘alignment’, van hoog tot laag eenzelfde aanpak.

  1. Buddy systeem

Laat elke manager en elke medewerker een buddy kiezen om de eigen ervaringen, vragen en onzekerheden te kunnen bespreken. Over het werk en mogelijk ook over het thuisfront. Er is niets zo heilzaam als praten met iemand die hetzelfde doormaakt. Kies zelf ook een buddy en het liefst een leider van een andere onderneming of een professionele coach die jou helpt de goede dingen te doen.

  1. Vertrouw (op) je medewerkers

In tijden van economische crises, daalt het ziekteverzuim altijd. De angst werkloos te worden is groot en men blijft liever aan de slag, zet zich extra in. Die situatie is nu niet anders. En elke medewerker zal wensen dat de onderneming de crisis goed doorkomt. Dus een medewerker die zich ziek meldt, doet dat niet voor niets.