Testimonial Erwin van Geenen – lid College van Bestuur HAS Hogeschool

“Het is een complementair team dat het hele proces zorgvuldig te werk gaat.”

Erwin van Geenen is in augustus 2019 benoemd tot lid College van Bestuur bij de HAS Hogeschool. Deze procedure werd begeleid door Volta Consultants. In het afgelopen jaar was Erwin in die functie ook betrokken bij andere opdrachten waar Volta de HAS in ondersteunde. We spraken met hem over zijn ervaring als kandidaat bij Volta en over de samenwerking met Volta vanuit de HAS.


Hoe heb je het proces en de gesprekken bij Volta ervaren?
“Zorgvuldig en professioneel. Ik ben destijds via mail benaderd door jullie. Ik was eerlijk gezegd niet bekend met Volta. Bij searchbureaus is discretie heel belangrijk, voor alle partijen. Het bericht dat ik van jullie consultant kreeg, was discreet en gepast. Niks opdringerigs. Een prima balans tussen de vraag of ik mogelijk geïnteresseerd was in de functie en het onder de aandacht brengen van de vacature bij mij. Er is goed gekeken naar de kandidaat en wat de opdrachtgever nodig heeft. Kijkend naar de gesprekken die ik gevoerd heb, zie ik dat deze complementair aan elkaar zijn. Dat zie ik ook in de mensen die werkzaam zijn bij Volta. Van de consultants tot het officemanagement: ze zijn aanvullend aan elkaar. Volta blijft goed benaderbaar tijdens de gehele procedure.”

In hoeverre ben je tevreden met de match bij de HAS Hogeschool?
“Het is een goede match. Ik ontving tijdens de procedure een profiel dat door Volta is gemaakt. Hierin is geschetst wat de opgave is die er ligt in de betreffende functie en wat de cultuur is bij de HAS. Het beeld dat is geschetst van deze positie, de uitdagingen die er liggen en wat daarvoor nodig is in een kandidaat komt overeen met hetgeen ik tot nu toe tegen ben gekomen in mijn werk. Daarnaast is er een goede match met de cultuur die er heerst.”

Heb je nog tips wat Volta in de procedure anders zou kunnen doen?
“Kijkend vanuit het oogpunt van mijzelf als kandidaat: alles is zorgvuldig geregeld in de procedure, de gesprekken bij Volta zelf, de gesprekken met de opdrachtgever, de terugkoppeling en reflectie daarop. Mijn tip zou zijn om ook in de fase van draagvlakgesprekken nog iets meer het contact met de opdrachtgever te behouden. Nog meer checken bij de opdrachtgever hoe het gaat en of er nog iets nodig is.”

In jouw rol als lid College van Bestuur bij de HAS heb je Volta ook meegemaakt in een proces vanuit de opdrachtgever. Hoe heb je dat ervaren?
“Volta vraagt de organisatie goed uit en blijft kritisch. Dingen die worden opgemerkt, worden ook teruggegeven aan de opdrachtgever en dat zorgt ervoor dat je scherp bent en blijft. Er wordt meegedacht over kandidaten. De consultants zijn tijdens de gehele procedure goed betrokken. Ze durven hun eigen perspectief en mening in te brengen.”

Wat zou je willen meegeven aan iemand die overweegt om gebruik te maken van de dienstverlening van Volta?
“Zoals ik al eerder zei, is het een complementair team dat het hele proces zorgvuldig te werk gaat. Wat mij daarnaast is bijgebleven en wat ook belangrijk is, is dat je erop kunt rekenen dat Volta de hele procedure achter een kandidaat blijft staan. Je hebt te maken met senior mensen die staan voor hun zaak. En tot slot zijn het ook gewoon leuke mensen en dat zorgt voor een prettige samenwerking. Er is een goede balans tussen zakelijkheid, professionaliteit en een open en toegankelijk contact.”