Provincie Limburg

Directeur – Provincie Limburg

Provincie Limburg

In een notendop

‘Een doortastend en verbindend leider die integraal het bestuur adviseert en met ambitie en trots leidinggeeft aan de ambtelijke organisatie in ontwikkeling.’

De positie: Directeur Provincie Limburg

De Provincie Limburg zoekt een Directeur die complexe internationale en regionale projecten en programma’s met rust, gezag en daadkracht kan sturen. Ben jij die politiek-bestuurlijk strateeg met daadkracht, gezag en overwicht om vanuit verschillende rollen stakeholders te verbinden en te enthousiasmeren?

Wie ben jij en welke kwaliteiten en ervaring worden verwacht

  • Ruime ervaring in een senior leiderschapsrol binnen een politiek-bestuurlijke omgeving in een organisatie die qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is.
  • Om de brede portefeuille met projecten en programma’s te kunnen sturen is het zijn van een volwaardig gesprekspartner op voor DG’s, SG’s en bewindspersonen (binnen de kerndepartementen) van belang. Om dit te kunnen doen beschik je over een relevant en actief netwerk op regionaal (gemeenten), provinciaal en landelijk niveau.
  • Inhoudelijke kennis op het gebied van de huidige maatschappelijke opgave, een sterk ontwikkelde politieke antenne en uitstekende adviesvaardigheden om vanuit een politiek-neutrale positie de trusted-advisor te zijn voor het College van GS.
  • Je bezit autonome en verbindende kwaliteiten in de tweezijdige loyaliteit
    richting bestuur en ambtelijke organisatie. Een goed ontwikkeld gevoel voor staatsrechtelijke en juridische verhoudingen is daarbij noodzakelijk.
  • Het vermogen om de realisatiekracht binnen de organisatie te mobiliseren rond bestuurlijke opdrachten. Daarin ben je niet alleen resultaatgericht, maar vooral ook inspirerend en coachend.
  • Je hebt een uitstekend gevoel voor integriteit en een aantoonbaar vermogen om dilemma’s op het gebied van integriteit en bestuurscultuur te agenderen en bespreekbaar te maken.
  • Een overtuigend trackrecord in het structureel verbeteren van organisaties.
  • Een no-nonsense werkhouding, samenwerking, relativerings- en doorzettingsvermogen met de nodige (zelf-)reflectie om te kunnen leren zijn punten die jou kenmerken.

Een organisatie in ontwikkeling

Voor provincie professionals is één ding leidend: Limburg nog mooier, duurzamer en innovatiever doorgeven aan de volgende generaties dan dat zij nu al is. Dat gaat gepaard met ambitieuze opgaven. Van het cultureel erfgoed tot het vernieuwende karakter. Van de prachtige natuur tot de logistieke hotspots. En van de bijzondere euregionale ligging tot aan economische vernieuwingskracht. Al deze complexe en veelzijdige uitdagingen worden met beide handen aangepakt. Zo werken ruim 900 professionals – ieder vanuit zijn of haar eigen expertise – aan de toekomst die Limburg verdient.

De sleutel voor grote maatschappelijke vraagstukken ligt steeds vaker in de regio. Dichtbij de mensen en de gebieden die het raakt. De provincie is daarbij de logische overheidsinstelling om het voortouw te nemen. Niet alleen om beleid te maken en toezicht te houden, maar juist ook om zelf de uitvoering van concrete oplossingen beet te pakken. Met oog voor de samenhang en voor de mensen die het raakt. Vanuit het besef dat de samenleving vraagt om een provincie die durft te zeggen: “wij zijn ervan” en die de wil én de mogelijkheden heeft om dat elke dag weer waar te maken. Dat ‘eigenaarschap’ is belangrijk, omdat er kritischer dan ooit naar de overheid wordt gekeken. Niet alleen naar hoe de provincie dat doet, maar ook naar hóe ze dat doet.

Het directieteam

Het directieteam geeft leiding aan de ambtelijke organisatie met circa 900 professionals en het bestuurlijk-ambtelijk samenspel. Zij vervult een verbindende rol met externe partijen, is ambtelijk opdrachtgever van programma’s en projecten, geeft op ambtelijk niveau leiding aan het proces van beleidsbepaling en -realisatie en draagt zorg voor de kwaliteit en ontwikkeling van de interne organisatie, bedrijfsvoering en informatievoorziening.

De directie functioneert – onder integrale eindverantwoordelijkheid van de algemeen directeur – als collegiaal team, waarbij elk directielid de gehele directie vertegenwoordigt. De directieleden opereren zowel in- als extern op basis van een portefeuilleverdeling.

Over Limburg

Limburg is dankzij haar unieke internationale ligging, aan de rand van Nederland en in het hart van Europa, een thuishaven voor talrijke industrieën, en een bakermat van economische en wetenschappelijke samenwerkingen. Met de vier Brightlands Campussen als innovatieve aanjagers op het gebied van circulariteit, voeding en gezondheid. Daar komen wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Zelfs onder de grond, waar gehoopt wordt in de toekomst de Einstein Telescope te realiseren, zodat Limburg uitgroeit tot de plek waar de raadsels van ons heelal worden ontrafeld.

Arbeidsvoorwaarden

Een boeiende en uitdagende functie op fulltime basis (36 uur) in schaal 17, aangevuld met een Individueel Keuze Budget van circa 21,5%. Dat alles in een professionele werkomgeving, met de maatschappij als inspiratiebron.

Geïnteresseerd?

Deze procedure wordt verzorgd door Volta Consultants. Bij vragen kun je contact opnemen via 085-76 04 820. Bij interesse gelieve online te solliciteren via het formulier of contact op te nemen via officemanagement@voltaconsultants.com. Reageren kan tot uiterlijk 9 augustus aanstaande.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.