Koen Verhoeven

managing partner

Uiteraard is het hebben van een doel, visie en strategie belangrijk voor een leider. En ja, als hij niet beschikt over de juiste mensen dan wordt het lastig om doelen te bereiken. Maar misschien wel de belangrijkste succesfactor van een leider is het vermogen anderen te laten excelleren. Hoe capabel ook, een leider kan niet zonder zijn mensen, en zal in hen moeten investeren om het aanwezige potentieel te ontwikkelen en benutten. Niet zelden is er een onbalans tussen de tijd die de leider besteedt aan het zelf aangaan van uitdagingen en het faciliteren van anderen daarin. Dit lijkt o.a. te maken te hebben met het vertrouwen in zichzelf versus het (gebrek aan) vertrouwen in anderen. Wat dit vertrouwen vooral in de weg staat, is het gebrek aan inzicht (of is het interesse?) in zijn mensen, hun kwaliteiten, drijfveren en ambities, alsook de handvatten (en tijd) om deze helder te krijgen, en effectief in te zetten.

Een eveneens toepasselijke quote zou dus kunnen zijn: ‘Leiders, ken uw mensen.’ Ik probeer leiders te stimuleren hun mensen écht te leren kennen. Uiteraard nadat ik ze de relevantie ervan heb laten inzien. Dit stelt de leider in staat zijn mensen op het juiste moment, op de juiste wijze en voor de juiste dingen te prikkelen, en beperkende factoren voor ontwikkeling weg te (laten) nemen. Zij die hierin het goede voorbeeld geven, kunnen anderen laten excelleren, durven los te laten, weten hoe te motiveren, inspireren en engageren, regelen hun opvolging en scheppen de voorwaarden om anderen en zichzelf naar een hoger niveau te tillen. Een proces dat nooit ophoudt en ervoor zorgt dat organisaties zichzelf en hun leiderschap blijven ontwikkelen.

internet_003_bymarjo_01092021_Volta Koen-162

Koen Verhoeven
managing partner
koen.verhoeven@voltaconsultants.com

Ons team

x