Boardroom Consultancy

'Boardroom consultancy met mensenkennis'

WAT MAAKT VOLTA BOARDROOM CONSULTANCY BIJZONDER?

  • Snel begrip van het complexe vraagstuk waar uw onderneming voor staat;
  • Eerlijkheid en durf om de moeilijke thema’s aan te snijden;
  • Ervaring en wijsheid om weerbarstige dossiers tot een oplossing te brengen.

HOE WIJ WERKEN

Volta adviseert en begeleidt bestuurders en toezichthouders bij hun kernvragen:

  • Ligt de onderneming op koers?
  • Is de directie adequaat samengesteld en vormt zij een effectief team?
  • Sluiten structuur en besturingsmodel aan op de ontwikkelingen in de markt?
  • Hoe creëren we waarde?
  • Hoe inspireren en ontwikkelen we onze mensen?

Hierin zijn de adviseurs van Volta een sparringpartner voor de directie. Meedenken op de inhoud en tegelijkertijd het proces in goede banen leiden. Een objectiverende én betrokken ‘buitenstaander’ die het krachtenveld begrijpt, de inhoud verstaat en oog heeft voor de menselijke maat.

DIRECT ADVIES

Wanneer het in de top van de organisatie niet goed loopt, is vaak een snelle interventie gewenst. De Volta Quick Scan brengt de knelpunten in beeld en geeft heldere oplossingen.

EVALUATIE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Voor een raad van commissarissen is het moeilijk zichzelf te evalueren. De kans is groot dat wordt teruggegrepen op de governance code. Hebben we ons aan de regels gehouden? Maar een waardevolle evaluatie is meer dan regels afvinken.

Het gaat ook om de samenstelling van de raad van commissarissen in het licht van de strategische opgaven van de onderneming. Het onderlinge samenspel binnen de raad en de interactie met de directie. Het vinden van de juiste balans tussen de beide kerntaken: alerte governance ten behoeve van de stakeholders en actieve guidance om waarde toe te voegen aan denken en handelen van de directie.

In onze aanpak raken we alle elementen van het toezichthouden. We kijken naar de raad als geheel, maar ook naar het functioneren en de bijdrage van individuele leden, met bijzondere aandacht voor de voorzitter als procesbewaker en regisseur.