Patrick Simonis

Patrick Simonis

Goede governance is een sleutelvoorwaarde voor ondernemerschap!

Onder invloed van allerlei governance-codes die inmiddels voor verschillende sectoren zijn ontwikkeld, is de focus bij toezichthouders de laatste 5 jaar sterk opgeschoven richting het toetsen van de cijfers, de procedures en de risico’s. Deze insteek, met een voornamelijk legal­/audit karakter, heeft vanzelfsprekend zijn waarde, maar is in mijn ogen toch te eenzijdig.
Toezicht houden gaat ook om het stimuleren van een ondernemersklimaat, zodat de onderneming duurzaam kan groeien. Dit vraagt van directie en commissarissen dat zij de marktkansen of -bedreigingen tijdig met elkaar onderkennen. Zodat ook tijdig kan worden geïnvesteerd in nieuwe infrastructuren en competenties en ook tijdig de oude resources worden afgebouwd.

Juist in een periode waarin de economie zich moet herstellen van een mondiale recessie, is het van cruciaal belang om als bestuurders en toezichthouders verder te kijken dan de verplichte transparantie, de accountability van bestuurders en commissarissen, de risicoreductie en een matiging van de topinkomens. Hoe belangrijk deze zaken ook zijn, de weg uit het economische dal loopt altijd via het stimuleren van ondernemerschap. Daarvoor is het dynamiseren van de strategische dialoog tussen bestuurders en toezichthouders een essentiële randvoorwaarde, én vanzelfsprekend bij een goede governance.

Ondernemerschap draait in essentie om tijdig transformeren…. voordat zo’n transformatie wordt afgedwongen door de markt.