Kees Cloin

fellow

Op de voorpagina van onze website had ik ook kunnen kiezen voor de quote: “Een leider geeft in alles het goede voorbeeld”, omdat dit voor mij één van de essenties is van goed leiderschap.

Op de momenten dat ik leiding gaf aan organisaties en een kijkje mocht nemen in de keuken van mijn collega´s, is me duidelijk geworden dat het in beweging krijgen van een organisatie in hoge mate afhangt van datgene wat de leider doet. Zij/hij zal in alle handelingen moeten laten zien dat het ernst is met de gekozen strategie en de aanpak, in alles het goede voorbeeld moeten geven. Medewerkers doorzien snel als je je niet houdt aan `practice what you preach´. Ze gaan in dat geval al snel een eigen invulling geven aan de situatie. Goede, liever gezegd slechte, voorbeelden worden naar mijn idee schitterend beschreven door Jeroen Smit in ‘De Prooi’ en ‘Het Drama AHOLD’.

Een heel positief standaardwerk is dat van Alex Gubman: ‘Talent Solution’. Daarin wordt het belang van een consistente bedrijfsvoering – van strategie tot uitvoering – én het goede voorbeeld geven goed verwoord en inhoud gegeven.

Het organiseren van de eigen feedback is voor leiders een groot probleem. Indien zij/hij er al voor open staat is de omgeving in de meeste gevallen beducht zulks inhoud te geven. Het is daarom dat mijn opdrachtgevers mijn persoonlijke behoefte om werkelijk te zeggen waar het op staat en geen blad voor de mond te nemen op prijs stellen. Zij willen een mening, een opvatting, een doortimmerd advies…. en bepalen vervolgens zelf wat ze ermee doen. Daar zijn het leiders voor.

Ons team

x