Marieke van het Erve

associate partner

“Ons hoofd is rond zodat ons denken van richting veranderen kan!” 

Verandering zie ik als een constante en daarmee als normaal onderdeel van bedrijfsvoering. In elke verandering vind ik het zeer belangrijk de focus te verschuiven van problemen ervaren naar oplossingen zien. Hierin is het goed niet zozeer te kijken naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen.

Oplossingen liggen vaak in de verandering van houding en gedrag van mensen, niet zo maakbaar maar wel degelijk te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door betrokkenheid te creëren, eigen verantwoordelijkheid te stimuleren en een open dialoog aan te gaan.Een effectieve methode om binnen een organisatie houding en gedrag te veranderen is, naar mijn ervaring, gezamenlijk op zoek te gaan naar een gewenste situatie middels “Appreciative Inquiry”. Een verandervisie en –strategie met als uitgangspunt dat een systeem zich positief ontwikkelt, zodra mensen gezamenlijk gaan onderzoeken wat er werkt, en wat ze graag willen voor de toekomst.

Een zeer belangrijke rol bij veranderingen binnen organisaties is weggelegd voor het management van de organisatie. Het management zal in de beweging naar een gewenste verandering het sociale bewijs moeten vormen voor de rest van de organisatie.

Veranderen vraagt om inzicht, bezieling en zorg en de vaardigheid dat over te brengen op de mensen in de organisatie. Bezielend, integer, consequent en consistent leiderschap is een belangrijke voorwaarde voor geslaagde veranderingstrajecten. Dat betekent dat managers ook leiders moeten zijn of de competentie hebben het te worden. Ik begeleid managers graag in dit proces en zal hierin duidelijk teruggeven wat het effect van hun gedrag is op het beoogde veranderproces en resultaat.

marieke

Marieke van het Erve
associate partner
marieke.vanheterve@voltaconsultants.com

Ons team

x